Ladislav Hejdánek | „Pokrok“ jako téma a tzv. „víra v pokrok“ [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2009
  • in: Dějiny – teorie – kritika 6, 2009, č. 2, s. 298–306.