ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
„Pokrok“ jako téma a tzv. „víra v pokrok“ [Článek]
česky; vznik: 2009