Ladislav Hejdánek | Předmluva [Paul Ricœur: Myslet a věřit] [Předmluva / Doslov]česky: docx | pdf | html
předmluva / doslov; vznik: 2000
poznámka: červen
  • in: Paul Ricœur – François Azouvi – Marc de Launay, Myslet a věřit: kritika a přesvědčení (rozhovor), překl. Miloš Rejchrt, Praha: Kalich, 2000, s. 7–11.