Ladislav Hejdánek | Rádlovo myšlení v Útěše z filosofie [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1992
poznámka: Původně předneseno 16. 4. 1992 na Vinohradech na kolokviu o Útěše z filosofie.
  • in: Modrá kniha: sborník vydaný ku příležitosti šedesátin Jiřího Němce a padesátin Sváti Karáska, Praha: Inverze, 1992, s. 34–36.
  • in: Reflexe, 1993, č. 10, s. 9.1–4.