Ladislav Hejdánek | Reflexe v politice a otázka politického subjektu (O místo filosofie v politickém životě) [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1976
poznámka: Původně napsáno pro ineditní sborník Karlu Kosíkovi k padesátinám (1976)
  • in: Filosofický časopis 38, 1990, č. 6, s. 746–761.