ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Reflexe v politice a otázka politického subjektu (O místo filosofie v politickém životě) [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1976
poznámka: Původně napsáno pro ineditní sborník Karlu Kosíkovi k padesátinám (1976)