950904-1
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 9. 1995
text je částí tohoto původního dokumentu:
  • 1995

  • 950904-1

    Chceme-li se zabývat otázkou subjektu, nestačí zůstávat u subjektu myslícího sebe sama, u jeho „já“ jakožto ego cogitans; musíme si hned od počátku dát pozor na nepřípustnou redukci pojetí subjektu na pouhý lidský subjekt. Subjekt musíme chápat „ontologicky“, přesněji řečeno „mé-ontologicky“, neboť přísně vztao subjekt nelze chápat v tradičním smyslu jako „to on“. Za druhé nestačí zůstávat u subjektu pouze ve smyslu „já“, neboť přinejmenším stejně důležitý a možná dokonce důležitější je subjekt ve smyslu „ty“, tedxy jako subjekt „toho druhého“.

    (Písek, 950904-1.)