ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Smíme umírajícím dovolit dobře a pokojně umřít? [Článek]
česky; vznik: 1992