ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Smíme umírajícím dovolit dobře a pokojně umřít? [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1992