Ladislav Hejdánek | Svoboda a myšlenka lidských práv [Projev]česky: docx | pdf | html
projev; vznik: 7.4.2006
poznámka: Projev pro Vzdělávací nadaci Jana Husa v Brně 7. 4. 2006.
  • in: Literární noviny, 2006 — 2006-09-18, č. 38 (Pod názvem „Lidská svoboda a svoboda slova“, zkráceno. Dostupné online: http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=2804&idpodrubrika=&rok=&cislo=.).
  • in: Protestant, 2006, č. 10 (Pod názvem „Řeč o svobodě slova“, zkráceno. Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/sites/protestant.evangnet.cz/files/protestant10-06.php#5.).
  • in: Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost., ed. Jan Hron, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, s. 27–35 (Sešity Knihovny Václava Havla 3/09. Recenze: Bedřich Loewenstein, in Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder 50, 2010, č. 2, s. 446–447.).