Ladislav Hejdánek | Svoboda a myšlenka lidských práv


docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 7.4.2006 ◆ poznámka: Projev pro Vzdělávací nadaci Jana Husa v Brně 7. 4. 2006.
  • in: Protestant, Benešov: Eman, 2006, č. 10 (Pod názvem „Řeč o svobodě slova“, zkráceno. Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/sites/protestant.evangnet.cz/files/protestant10-06.php#5.)
  • in: Literární noviny — 2006-09-18, 2006, č. 38 (Pod názvem „Lidská svoboda a svoboda slova“, zkráceno. Dostupné online: http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=2804&idpodrubrika=&rok=&cislo=.)
  • in: Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost, ed. Jan Hron, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, č. 3, s. 27–35