Milan Pomichálek (překladatel) / Anna Mozga (překladatel) / Ladislav Hejdánek (autor) | The Conception of Truth and its Meontological Preconditions [Článek]anglicky
článek; vznik: 1992
překladatel: Anna Mozga, Milan Pomichálek
přeloženo z textu: Pojetí pravdy a jeho méontologické předpoklady (1985)
  • in: Good-bye, Samizdat. Twenty Years of Czechoslovak Underground Writing (ed. Marketa Goetz-Stankiewicz) III, Evanston: Northwestern University Press, 1992, s. 246–255.