ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Theolog v reálném socialismu [Článek]
česky; vznik: 26. 4. 1989; poznámka: Přetištěno in: „Lidové noviny 1989“. Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.