Ladislav Hejdánek | Theolog v reálném socialismu [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 26. 4. 1989
poznámka: Přetištěno in: „Lidové noviny 1989“. Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
  • in: Lidové noviny 2, 1989 — květen, č. 5, s. 4–5.