ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Theolog v reálném socialismu [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 26. 4. 1989
poznámka: Přetištěno in: „Lidové noviny 1989“. Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.