Ladislav Hejdánek | Univerzita a problém humanizace [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1992
poznámka: Odpověď na závěrečnou otázku v rámci diskuse po přednášce (s doplněním o úvodní odstavec) vyšla později také pod názvem „Být první?“ (in: Křesťanská revue 70, 2003, č. 6, s. 165–167).
  • in: Sborník konference o významu humanizace, Plzeň: ZČU, 1992, s. 9–30.
  • in: Reflexe, 1993, č. 10, s. 6.1–26.