ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Úvod do filosofické antropologie I [Článek]
česky; vznik: 1991