Ladislav Hejdánek | Úvod do filosofické antropologie I [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1991
  • in: Protestant, 1991, č. 1, s. 10–13.