Ladislav Hejdánek | Úvod do filosofické antropologie II [Článek]česky
článek; vznik: 1991
  • in: Protestant, 1991, č. 2, s. 7–9.