ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Úvod do filosofické antropologie IX [Článek]
česky; vznik: 1991