Ladislav Hejdánek | Úvod do filosofické antropologie IX [Článek]česky
článek; vznik: 1991
  • in: Protestant, 1991, č. 9, s. 8–10.