Ladislav Hejdánek | Úvod do filosofické antropologie V [Článek]česky
článek; vznik: 1991
  • in: Protestant, 1991, č. 5, s. 5–6.