ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Úvod do filosofické antropologie VIII [Článek]
česky; vznik: 1991