Ladislav Hejdánek | Úvod do filosofické antropologie X [Článek]česky
článek; vznik: 1991
  • in: Protestant, 1991, č. 10, s. 8–10.