Ladislav Hejdánek | Člověk a dějiny (Poznámky k filosofii dějin) [Článek]česky: docx
článek; vznik: prosinec 1948
poznámka: Napsáno v prosinci 1948; vyšlo 15. února 1949 (pozn. aut.).
  • in: Křesťanská revue 16, 1949, s. 42–47.