ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Člověk a dějiny (Poznámky k filosofii dějin) [Článek]

česky: docx
článek; vznik: prosinec 1948
poznámka: Napsáno v prosinci 1948; vyšlo 15. února 1949 (pozn. aut.).