ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra a věda v díle P. Teilharda de Chardin [Článek]
česky; vznik: 1965