Ladislav Hejdánek | Víra a věda v díle P. Teilharda de Chardin [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1965
  • in: Křesťanská revue 32, 1965, s. 31–36 (Theologická příloha).