ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Víra a věda v díle P. Teilharda de Chardin [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1965