ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
„Událost“ jako jednota a mnohost [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2008