ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
„Událost“ jako jednota a mnohost [Článek]
česky; vznik: 2008