Ladislav Hejdánek | „Událost“ jako jednota a mnohost [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2008
  • in: Jednota a mnohost: sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 151–155 (Sborník z konference pořádané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 6.–8. 12. 2006).