ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Z dopisů redakci [Článek]
česky; vznik: 1994; poznámka: http://www.vesmir.cz/clanek/z-pruvodniho-dopisu-k-autorske-korekture