ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Z dopisů redakci [Článek]

česky
článek; vznik: 1994
poznámka: http://www.vesmir.cz/clanek/z-pruvodniho-dopisu-k-autorske-korekture