ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Život a slovo. Eseje I [Kniha]
1985, Praha: OIKOYMENH