Ladislav Hejdánek | Člověk a otázka (Příspěvek k pojetí hermeneutiky) [článek]


docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 4. 1966 ◆ poznámka: Věnování: „Profesoru Janu Patočkovi k šedesátinám“
  • in: Podoby: literární sborník, ed. Bohumil Doležal, Praha: Československý spisovatel, 1967, s. 129–141
  • in: Tvář – výbor z časopisu, ed. Michael Špirit, Praha: Torst, 1995, s. 152–163