ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Člověk a otázka (Příspěvek k pojetí hermeneutiky) [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 5. 4. 1966
poznámka: Věnování: „Profesoru Janu Patočkovi k šedesátinám“