ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Člověk a otázka (Příspěvek k pojetí hermeneutiky) [Článek]
česky; vznik: 5. 4. 1966; poznámka: Věnování: „Profesoru Janu Patočkovi k šedesátinám“