Víra v sekularizovaném světě
| raw | skeny ◆ článek | přípravné poznámky, česky, vznik: červen-červenec 1962
  • in: Kostnické jiskry 47, 1962, č. 29, str. [2] (6. 9. [první část])
  • in: Kostnické jiskry 47, 1962, č. 31, str. [2] (27. 9. [druhá část])
  • in: Kostnické jiskry 47, 1962, č. 32, str. [2] (4. 10. [třetí část])
  • in: Ladislav Hejdánek, Filosofie a víra: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti II, Praha: OIKOYMENH, 1999, str. 26–34
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
  • Víra v sekularizovaném světě