ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Das Wahrheitsverständnis bei Emanuel Rádl [Článek]

německy
článek; vznik: 25. 6. 1969
poznámka: Přeloženo pro sborník k Patočkovým 60tinám; odevzdáno 25. 6. 1969 (pozn. aut.).
přeloženo z textu: Pravda a praxe u Emanuela Rádla (1965)