ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Das Wahrheitsverständnis bei Emanuel Rádl [Článek]
německy; vznik: 25. 6. 1969; poznámka: Přeloženo pro sborník k Patočkovým 60tinám; odevzdáno 25. 6. 1969 (pozn. aut.).; přeloženo z textu: Pravda a praxe u Emanuela Rádla (1965)