Ladislav Hejdánek | Demokracie a intelektuálové – vláda lidu a vláda pravdy [Článek]



česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1994
  • in: Trend politiky, vědy, kultury, společnosti, 1994 — prosinec 1994, č. 9–10, s. 19–20.
  • in: Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, ed. Martin Šimsa, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2018, s. 336–341.