Ladislav Hejdánek | Demokracie jako tyranie většiny? [Článek]česky: docx
článek; vznik: 1992
  • in: Listy, 1992, č. 4, s. 44–47.
  • in: Reflexe, 1992, č. 7–8, s. 10.1–5.