Ladislav Hejdánek | Dílo jako událost [Article]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1966
  • in: Hudební rozhledy 23, 1970, č. 10—11, s. 498–500.
  • in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 63–69.