ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Etické „normy“ a „hodnoty“ jako vědecký a filosofický problém [Článek]
česky; vznik: 1996