ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Fenomén, zkušenost a kritická reflexe (k problému „radikální fenomenologie“) [Článek]
česky; vznik: 2006