Ladislav Hejdánek | Fenomén, zkušenost a kritická reflexe (k problému „radikální fenomenologie“) [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2006
  • in: Reflexe, 2006, č. 31, s. 3–18.