Ladislav Hejdánek | Filosofický odkaz českého myslitele [Předmluva / Doslov]česky: docx | pdf | html
předmluva / doslov; vznik: 1993
poznámka: Hejdánkův doslov k Rádlově Útěše z filosofie je citelně rozšířenou a přepracovanou verzí jeho recenze Útěchy otištěné ve Tváři v únoru 1969 („Útěcha z filosofie“) a doslovu k 4. vydání Útěchy z roku 1969 v Mladé frontě („Emanuel Rádl 22. 12. 1873 – 12. 5. 1942“).
  • in: Útěcha z filosofie, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1994, s. 78–91 (6., revidované vydání).