ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Filosofický odkaz českého myslitele [Předmluva / Doslov]
česky; vznik: 1993; poznámka: Hejdánkův doslov k Rádlově Útěše z filosofie je citelně rozšířenou a přepracovanou verzí jeho recenze Útěchy otištěné ve Tváři v únoru 1969 („Útěcha z filosofie“) a doslovu k 4. vydání Útěchy z roku 1969 v Mladé frontě („Emanuel Rádl 22. 12. 1873 – 12. 5. 1942“).