Ladislav Hejdánek | Rádlovo (a rádlovské) myšlenkové experimentování [Projev]česky
projev; vznik: 2004
  • in: Emanuel Rádl – vědec a filosof: sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla (Praha 9.–12. února 2003), Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 64–73.