Ladislav Hejdánek | Garaudy a dialog [ad: Roger Garaudy: Perspektivy člověka, Praha 1964] [Recenze]


docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 2.1.1965 ◆ poznámka: Napsáno pro Plamen 2. 1. 1965 (a odevzdáno Františkovi Benhartovi 3. 1. 1965) [pozn. aut.].
  • in: Plamen 7 — březen, 1965, č. 3, s. 150–152.