ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Garaudy a dialog [ad: Roger Garaudy: Perspektivy člověka, Praha 1964] [Recenze]
česky; vznik: 2.1.1965; poznámka: Napsáno pro Plamen 2. 1. 1965 (a odevzdáno Františkovi Benhartovi 3. 1. 1965) [pozn. aut.].