Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineProspects for democracy and socialism in eastern Europe
| raw ◆ článek, anglicky, vznik: 1985
 • in: The Power of the Powerless, Armonk: M. E. Sharpe, 1985, str. 141–151
 • in: International Journal of Politics 15, 1985, č. 3–4, str. 141–151
text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Perspektivy demokracie a socialismu ve východní Evropě

 • Masaryk as a philosopher for today
  | raw ◆ článek, anglicky, vznik: 1986
  • in: Vilém Prečan (vyd.), T. G. Masaryk and our times, přel. A. G. Brain, Hannover: Dokumentationszentrum zur Förderung der unabhängigen tschechoslowakischen Literatur, 1986, str. 101–112
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Masaryk – filosof a dnešek