Ladislav Hejdánek | Masaryk — filosof a dnešek [Projev]česky: docx | pdf | html
projev;
poznámka: Původně projev u hrobu T. G. Masaryka v Lánech dne 13. 9. 1987 [???]. Příspěvek do samizdatového sborníku k 80. výročí úmrtí TGM; někým byl asi poslán jako příspěvek pro londýnskou konferenci o T. G. Masarykovi (podrobnosti neznám); péčí Viléma Prečana vyšel v anglickém překladu jako Masaryk as a Philosopher for Today (pozn. aut.).
  • in: Vzpomínka a výzva: sborník k 50. výročí úmrtí T. G. Masaryka, Praha: [s. n.], 1987, s. 62–74 (Edice Nové cesty myšlení, svazek 30.).
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 253–260.