Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineLadislav Hejdánek, Dopisy příteli IV [dopisy č. 58–62, interview]
česky, 1986, Praha: OIKOYMENH; Edice OIKOUMENE [samizdat], sv. 3 (ii, 69 s.)
Předmluva ke čtvrtému ročníku Dopisů příteli, str. I–II | Dopis příteli č. 58, str. 1–9 | Dopis příteli č. 59, str. 9–17 | Dopis příteli č. 60, str. 17–25 | Dopis příteli č. 61, str. 25–33 | Dopis příteli č. 62, str. 34–41 | „Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům“, str. 42–69

„Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům“
| docx | pdf | html | skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1980