Jiří Ruml (interviewer) / Ladislav Hejdánek (autor) | Dopisy příteli IV [dopisy č. 58–62, interview] [Kniha]1986, Praha: OIKOYMENH
česky; poznámka: Edice OIKOUMENE [samizdat], sv. 3 (ii, 69 s.)
Předmluva ke čtvrtému ročníku Dopisů příteli, str. I–II | Dopis příteli č. 58, str. 1–9 | Dopis příteli č. 59, str. 9–17 | Dopis příteli č. 60, str. 17–25 | Dopis příteli č. 61, str. 25–33 | Dopis příteli č. 62, str. 34–41 | Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům, str. 42–69