Dopisy příteli IV [dopisy č. 58–62, interview]
česky, 1986, Praha: OIKOYMENH, Jiří Ruml (tazatel); Edice OIKOUMENE [samizdat], sv. 3 (ii, 69 s.)
Předmluva ke čtvrtému ročníku Dopisů příteli, s. I–II | Dopis příteli č. 58, s. 1–9 | Dopis příteli č. 59, s. 9–17 | Dopis příteli č. 60, s. 17–25 | Dopis příteli č. 61, s. 25–33 | Dopis příteli č. 62, s. 34–41 | „Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům“, s. 42–69