Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineLadislav Hejdánek – Jiří Hájek – Marie Hromádková – Miloš Rejchrt – Zdena Tominová, Dokument Charty 77 č. 130
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 1. 1. 1980
  • in: Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, str. 299–300