Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineHejdánek, Ladislav ↔ Palouš, Radim [habilitace, Havel]
| raw | audio ◆ telefonát, česky, vznik: 1990

Ladislav Hejdánek, O filosofii nepředmětnosti
skeny ◆ Radim Palouš, česky, 1987, Praha: Nové cesty myšlení
Úvodní slovo vydavatele, str. [0] | Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“, str. 1–39 | Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost, str. 40–152 | Obsah studie, str. 153–154

Ladislav Hejdánek – Jan Sokol – Ivan Chvatík – Radim Palouš, Patočka: Péče o duši I. Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových Spisů
| raw | audio ◆ projev, česky, vznik: 13. 12. 1996
  • in: Kritický sborník, 1996, č. 3, str. 67–70