Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineZemřel Milan Machovec
nekrolog, česky, vznik: 4. 2. 2003

Za profesorem Janem Patočkou (1907–1977)
| docx | pdf | html ◆ článek | nekrolog, česky, vznik: 16. 9. 1977? ◆ poznámka: Napsáno a šířeno jako samizdat hned po Patočkově smrti; o případném otištění nebo jiném zveřejnění mi není nic známo (pozn. aut.).

Zemřel filozof Paul Ricoeur (1913-2005)
| docx | pdf | html ◆ článek | nekrolog, česky, vznik: 24. 5. 2005
  • in: iForum. Online magazín Univerzity Karlovy (na stránkách se text nedá zpětně dohledat [pozn. z 9. 12. 2021])