ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Za profesorem Janem Patočkou (1907—1977) [Článek / Nekrolog]
česky; vznik: 1977; poznámka: Napsáno a šířeno jako samizdat hned po Patočkově smrti; o případném otištění nebo jiném zveřejnění mi není nic známo (pozn. aut.).