Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineSlovo filosofie v Bibli
| raw ◆ fragment | polemika, česky, vznik: 2. 12. 2012 ◆ poznámka: ad Jiří Nečas: Prázdný klam filosofie, Křesťanská revue 79, 2012, č. 5, str. 41

Reakce na recenzi Stanislava Sousedíka
| raw ◆ polemika | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 5. 1992 ◆ poznámka: ad: Sousedík, Stanislav: "Meontologie L. Hejdánka. Pokus o kritický výklad" (Filosofický časopis 40, 1992, č. 3, str. - Diskuse, polemika)

Reakce na recenzi Filipa Karfíka
| raw ◆ polemika, česky, vznik: 19. 12. 1997 ◆ poznámka: ad: Karfik, Filip: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti, in: Kritický sborník 17, 1997, č. 1, s. 61–71; zřejmě nepublikováno

Reakce na článek Jiřího Lesslera
| raw ◆ polemika, česky, vznik: 27. 9. 1996 ◆ poznámka: ad: Jiří Lessler, Duchovní pastýřství, in: Protestant, č. 7/1996; asi pro časopis Protestant

Závěrečné slovo
| raw ◆ polemika, česky, vznik: 1995 ◆ poznámka: reakce na polemiku Pavla Materny „Ještě o pojmu“, in: Reflexe, 1995, č. 14, str. 8.1–4
  • in: Reflexe, 1995, č. 14, str. 8.4

Ještě k pojmu jako objektu
| docx | pdf | html ◆ polemika, česky, vznik: 1995 ◆ poznámka: reakce na polemiku Pavla Materny „Je pojem objektivní entita? Odpověď Ladislavu Hejdánkovi“, in: Reflexe, 1995, č. 13, str. 8.1–3
  • in: Reflexe, 1995, č. 13, str. 8.4–8

Odraz ve fyzice (vnitřní a vnější na fyzikální úrovni) [ad Luděk Pekárek: Vlastnost odrazu z hlediska moderní fyziky. Filosofický časopis, 1963, roč. 11, č. 4, s. 523–527.]
| raw ◆ článek | polemika | přípravné poznámky, česky, vznik: 1963

Ještě k „deváté vlně“ [ad Ivan Sviták: Kriticky o Chartě]
| raw ◆ článek | polemika, česky, vznik neuveden,

Několik poznámek k článku J. Tomina
| raw ◆ polemika | poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1967