Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineMartin Heidegger: O podstatě pravdy
výklad, česky, vznik: 27. 10. 1965 ◆ poznámka: Jirchářský seminář, 27. 10. 1965; nedokončeno

O Feuerbachově antropologii
výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 4. 1964 ◆ poznámka: Jircháře 22. 4. 64

O Platónově Ústavě
výklad, česky, vznik: 26. 2. 1946 ◆ poznámka: [pravděpodobně pro vinohradský dorost]

O problému zla
výklad, česky, vznik: 5. 5. 1958 ◆ poznámka: Předneseno na schůzce u J. L. Hromádky dne 5. května 58

K otázkám tzv. náboženské výchovy dětí [dřívější titulek: Otázka tzv. náboženské výchovy dětí]
výklad, česky, vznik: 11. 6. 1963

K problematice tzv. „hodnot“ a „norem“
výklad, česky, vznik: 1993? ◆ poznámka: ověřit, zda není totožné s textem „Hodnoty dnes“

Pravda a veřejný život (Teze pro Šumperk)
výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 23. 3. 1968

Zakončení „kurzu“ úvodu do filosofie
výklad, česky, vznik: 1951 ◆ poznámka: asi nepředneseno; nedokončeno

Událost a kosmos
| docx | pdf | html ◆ výklad, česky, vznik: 11. 12. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na semináři prof. J. B. Kozáka dne 11. 12. 1956. Jde o přepis poznámek k výkladu na semináři prof. J. B. Kozáka pořízený ze strojopisu 6 kartiček A6, v evidenci pod č. 11469, přepis označen číslem 561211–1/4.

Křesťanské ctnosti
| raw | skeny ◆ výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 3. 1949 ◆ poznámka: Referát pro SKAY

Biblická studie na text Jan 1,1–5
| raw | skeny ◆ výklad, česky, vznik: 3. 3. 1947 ◆ poznámka: předneseno ve vinohradském sdružení 3. 3. 1947 [pozn. aut.]

Interpretation und Gestaltung der Weltwerklichkeit
| raw ◆ seminář | výklad | přípravné poznámky, česky | německy, vznik: 31. 1. 1968 ◆ poznámka: Seminar über Hromádkas Theologie, Berlin 31. 1. 68 (Gossner-Mission)

Poznámky k problému mýtu, mytologie a demytologizace
| docx | pdf | html | skeny ◆ výklad, česky, vznik: 23. 11. 1959 ◆ poznámka: předneseno 1. 2. 1960 [neznámo, kde]

Biblická studie na text Jan 2,12–22
| raw | skeny ◆ výklad, česky, vznik: 8. 12. 1949 ◆ poznámka: pro vinohradské sdružení [pozn. aut.]

Několik poznámek k otázce janovského pojmu „logos“
| raw | skeny ◆ výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 10. 1949 ◆ poznámka: připraveno pro Sdružení [vinohradské], ale nepředneseno [pozn. aut.]

Křesťan a svět
| raw | skeny ◆ výklad, česky, vznik: 18. 11. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na schůzce vinohradských „třicátníků“ 18. listopadu 1956