Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineJan Heller, Pravda a hebrejské myšlení
| docx | pdf | html ◆ přednáška | zápis, česky, vznik: 2. 11. 1994 ◆ poznámka: Přepis z nahrávané přednášky na pozvání Ladislava Hejdánka do cyklu přednášek Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici. Není jasné, kdo tento přepis pořídil.

Rozum v dějinách II [FF UK]
| raw | skeny ◆ cyklus přednášek | zápis, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994 ◆ poznámka: není jasné, kdo zápis pořídil

Filosofická kosmologie 18
| raw | skeny ◆ bytový seminář | zápis, česky, vznik: 11.3.1985 ◆ poznámka: zpětný zápis z bytového semináře, autor nejasný

Ladislav Hejdánek – Jakub S. Trojan, Zápis o dohodě a spolupráci
| raw | skeny ◆ zápis, česky, vznik: 24. 8. 1965

Normalita 2
| raw | skeny ◆ přednáška | zápis, česky, vznik: 28. 2. 2000 ◆ poznámka: zápis z Hejdánkovy přednášky pro Akademickou YMCA; autor neznámý

Petra Hejdánková – Kája Trojanová, Zápis z diskuse o politických perspektivách
| raw | skeny ◆ zápis, česky, vznik: podzim 1951