Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineL’affaire du philosophe Jacques Derrida
| raw ◆ článek, francouzsky, vznik: 2. 1. 1982
  • in: Les temps modernes 38, 1982, č. 429, str. 1839–1843
text je překladem tohoto původního dokumentu:
  • Případ filosofa Jacquesa Derridy v širších souvislostech