Ladislav Hejdánek | Případ filosofa Jacquesa Derridy v širších souvislostech [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2.1.1982
  • in: Informace o Chartě 77 5, 1982, č. 1, s. 9–11.
  • in: Listy: časopis československé socialistické opozice 12, 1982, č. 2, s. 79–80 (vyšlo pod názvem „Případ filosofa Jacquesa Derridy“ s četnými chybami v přepisu).