Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineDielo a predmet
článek, slovensky, vznik: únor 1966 ◆ poznámka: překlad 1. kapitoly souboru „Subjekt v umění a ve skutečnosti“
 • in: Slovenské pohľady, 1966, č. 10, str. 77–85

Obnova akademickej filozofie na univerzite
| raw ◆ rozhovor, slovensky, vznik: 1990
 • in: Kultúrny život, 1990, č. 35, str. 4, 9 (12. 12.)

Pravda a prax
článek, slovensky, vznik: 1966?
 • in: Mladá tvorba. Mesačník pre literatúru a umenie 11, 1966, č. 9, str. 12–15
text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Pravda a praxe u Emanuela Rádla

 • Umenie a človek vo filozofickom pohľade
  článek, slovensky, vznik: 1966?
  • in: Slovenské pohľady, 1966, č. 3, str. 41–45
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Umění a člověk ve filosofickém pohledu

 • Reflexia a životný štýl
  | docx | pdf | html ◆ článek, slovensky, vznik: březen 1970
  • in: Slovenské pohľady 86, 1970, č. 5, str. 99–107
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Reflexe a životní styl