Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 25
[Creatio continua]
poznámky, česky, vznik: červen 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jana Duse „Creatio continua“ pro Theologickou přílohu Křesťanské revue; článek nevydán

Subjekt [sešit v tvrdých deskách]
poznámky, česky, vznik: 12. 8. – 6. 9. 1957 ◆ poznámka: sešit obsahuje zároveň další zápisky a poznámky z vojenského cvičení; zčásti přepsáno

Čas – přípravné poznámky I.
poznámky, česky, vznik: 30. 12. 1956 – 20. 1. 1957

[Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství]
poznámky, česky, vznik: 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jakuba Trojana „Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství“

Projev na celozávodní členské schůzi ROH v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie
projev, česky, vznik: 1957

Problém Feuerbachovy anthropologie
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 5. 2. 1957 ◆ poznámka: naskenován, přepsán a zredigován jen vlastní text studie; přípravné poznámky ponechány zatím stranou

Dění a změna
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: listopad 1957 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. J. B. Kozáka a prof. O. Zicha na filosofické fakultě, přednesen ve dnech 21. a 28. 11. 1957.

Rádlovo pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“
| docx | pdf | html ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 4. 1957 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k referátu, který má být (a byl – pozn. lvh) přednesen 3. dubna 1957. Originál, ručně psaný na 15 listech, veden pod č. 10351 (pozn. aut.).; Viz též pozdější verze textu: Pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“ (1967)

Otázky kosmologie
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky | různé, česky, vznik: 16.6.1957 (přibližné datum) ◆ poznámka: "sešit A5, nelinkovaný, rukopis na str. 1 – 21; psáno v Kdyni, v létě 1957 - nejspíš kolem 16. 6. 57" [pozn. aut.]

Dění a subjekt (přípravné poznámky)
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 12. 1957 – 9. 1. 1958 ◆ poznámka: složka 25 listů, spojených sešívačkou v jeden svazek, označený číslem 10355, pokračování ve svazku označeném číslem 10356

K rozhovoru s marxisty
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 16. 12. 1957 ◆ poznámka: Poznámky LvH na večeru u J. L. H. dne 16. 12. 1957
 • in: Jan Mervart – Ivan Landa (vyd.), Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu, Praha: Filosofia, 2017, str. 407–409 (otištěno pod názvem „K rozhovorům s marxisty“ a s chybami)

Čas a dějiny (Část I. – Změna a současnost)
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 13. 3. 1957 ◆ poznámka: První část práce Čas a dějiny

Subjekt a poznání (koncept)
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 1957 ◆ poznámka: Jde o koncept článku „Subjekt a skutečnost“ vycházející ze strojopisných přípravných poznámek, zde přepracovaných a doplněných.

Subjekt a poznání [přípravné poznámky (strojopis)]
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 1957
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Subjekt a skutečnost

 • Subjekt a poznání [přípravné poznámky (rukopis)]
  | docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 1957
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Subjekt a skutečnost

 • Milan Machovec a jeho nová knížka
  | raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: 5. 11. 1957 ◆ poznámka: příspěvek, přednesený 5. listopadu 1957 na semináři u J. L. Hromádky [pozn. aut.]

  Subjekt a skutečnost
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 3. 1957
  • in: Vesmír 36, 1957, č. 6, str. 212–214 (červen)
  • in: Ladislav Hejdánek, Život a slovo, vyd. Václav Dostál, Praha: OIKOYMENH, 2023, str. 7–16

  Atomový věk, jeho nebezpečí i naděje
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 6. 1957 ◆ poznámka: pro přednášku v Kdyni 22. června 1957

  Pravda a dějiny
  | docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 11. 4. 1957
  • in: Křesťanská revue 24, 1957, č. 5, str. 141–142

  Praxe a poznání
  | raw | skeny ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: červenec 1957 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k článku do Filosofického časopisu; nedokončeno

  <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 25