Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 21
Dietrich von Oppen: Das personale Zeitalter
referát, česky, vznik: 25. 10. 1962 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen první dvě strany

Jediný život + Bod 3. Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
poznámky, česky, vznik: srpen–říjen 1962

[Entropie a tzv. „otevřené systémy“]
poznámky, česky, vznik: 8. 10. 1961 – 11. 11. 1962 ◆ poznámka: ve složce obsaženy troje různé poznámky; není jasné, zda všechny patří k sobě

Problémy dokumentační práce ve výzkumném ústavu [původně: Problémy dokumentační práce pro vědecké pracovníky]
poznámky, česky, vznik: 1962/1968

Práce pro člověka
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 11. 1962
 • in: Křesťanská revue 30, 1963, č. 5, str. 100–102

Víra a myšlení
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 11. 1962
 • in: Křesťanská revue 30, 1963, str. 52–53

Víra a kosmos
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 12. 1962

Víra v sekularizovaném světě
| raw | skeny ◆ článek | přípravné poznámky, česky, vznik: červen-červenec 1962
 • in: Kostnické jiskry 47, 1962, č. 29, str. [2] (6. 9. [první část])
 • in: Kostnické jiskry 47, 1962, č. 31, str. [2] (27. 9. [druhá část])
 • in: Kostnické jiskry 47, 1962, č. 32, str. [2] (4. 10. [třetí část])
 • in: Ladislav Hejdánek, Filosofie a víra: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti II, Praha: OIKOYMENH, 1999, str. 26–34
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Víra v sekularizovaném světě

 • Ladislav Hejdánek – Petr Pokorný, Ježíš – víra – christologie
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1962 ◆ poznámka: J. B. Součkovi k 60. narozeninám
  překlady textu do jiných jazyků:
 • Jesus, Glaube, Christologie
 • k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Ježíš – víra – christologie, přípravné texty

 • Víra v sekularizovaném světě
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 4. 7. 1962
  • in: Kostnické jiskry 47, 1962, č. 29, str. [2] (6. 9. [první část])
  • in: Kostnické jiskry 47, 1962, č. 31, str. [2] (27. 9. [druhá část])
  • in: Kostnické jiskry 47, 1962, č. 32, str. [2] (4. 10. [třetí část])
  • in: Ladislav Hejdánek, Filosofie a víra: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti II, Praha: OIKOYMENH, 1999, str. 26–34
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Víra v sekularizovaném světě

 • Ladislav Hejdánek – Petr Pokorný, Ježíš – víra – christologie, přípravné texty
  | raw | skeny ◆ různé, česky, vznik: 1962
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Ježíš – víra – christologie

 • Dietrich von Oppen. Das personale Zeitalter
  | raw | skeny ◆ fragment | referát, česky, vznik: 25. 10. 1962 ◆ poznámka: pro vinohradský sbor

  Ladislav Hejdánek – Petr Pokorný, Jesus, Glaube, Christologie
  | raw ◆ článek, německy, vznik: 1962 ◆ poznámka: Prof. Dr. J. B. Souček zum 60. Geburtstag
  • in: Theologische Zeitschrift 18, 1962, č. 4, str. 268–282
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Ježíš – víra – christologie

 • Zpráva z pracovních dnů čs. mikrobiologů a epidemiologů v Luhačovicích
  | raw ◆ článek, česky, vznik: 1962?
  • in: Praktický lékař 18, 1962, č. 42, str. 809–810

  Filosofie a vědy
  | raw ◆ referát, česky, vznik: 12. 10. 1962 ◆ poznámka: "referát mx-1. 12. 10. 1962 (Míla)" [pozn. aut.]

  Zpráva o I. pracovní schůzi Stálého výboru pro dokumentaci v oboru mikrobiologie a imunologie v Paříži ve dnech 3.-7. října 1961
  | raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: 30. 3. 1962 ◆ poznámka: poznámka autora: "Předneseno dne 30. 3. 1962 na pracovní poradě dokumentačních pracovníků pořádané Státnímu ústavem pro zdravotinckou dokumentační a knihovnickou službu a dokumentační komisi sekce zdravotnickcýh knihoven."

  [Příležitostné poznámky, 1962]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1962

  Stvoření světa a člověka
  | raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 17. 3. 1962 ◆ poznámka: Návrh textu výkladu pro Nedělní školu na Gn 1,1–31; 2,1–3

  Perspektivy automatizace dokumentační práce v mikrobiologii a imunologii
  | raw ◆ článek, česky, vznik: srpen 1962?
  • in: Časopis český lékař, 1963, str. 582–585

  Pokus o teze o civilní interpretaci na kurz SČEDu
  | raw | skeny ◆ fragment, česky, vznik: 1962

  <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 21