ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Filosofie a víra: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti II [Kniha]
1999, Praha : OIKOYMENH; ISBN 80-86005-66-6
česky; poznámka: 2., rozšířené vydání; Mythos a metafyzika | Předmluva [Filosofie a víra 1999], str. 7—8 | Ježíš — víra — christologie, str. 9—25 | Víra v sekularizovaném světě, str. 26—34 | Atheismus a otázky nové interpretace, str. 35—44 | Tradice víry: napodobování nebo navazující překračování?, str. 45—52 | Ještě křesťanství a náboženství, str. 53—56 | Víra a filosofie, str. 57—66 | Víra a moderní svět, str. 67—77 | Filosofie a křesťanství, str. 78—86 | Filosofie a víra: příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické, str. 87—137 | Bios, mythos, logos, str. 138—162 | Vztah mezi filosofií a theologií jako filosofický problém, str. 163—188 | Věřit a myslit, str. 189—201 | Reflexe víry ve Starém zákoně, str. 202—217 | Víra jako „kosmický faktor“, str. 218—240 | Tzv. „historický“ Ježíš jako filosofický problém (Úvaha spíše metodologická), str. 241—250