ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Filosofie a víra: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti II [Kniha]
1999, Praha: OIKOYMENH

česky; poznámka: 2., rozšířené vydání
Mythos a metafyzika | Předmluva [Filosofie a víra 1999], str. 7–8 | Ježíš — víra — christologie, str. 9–25 | Víra v sekularizovaném světě, str. 26–34 | Atheismus a otázky nové interpretace, str. 35–44 | Tradice víry: napodobování nebo navazující překračování? Úvahy nad pojmem křesťanské tradice, str. 45–52 | Ještě křesťanství a náboženství, str. 53–56 | Víra a filosofie, str. 57–66 | Víra a moderní svět, str. 67–77 | Filosofie a křesťanství, str. 78–86 | Filosofie a víra: příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické, str. 87–137 | Bios, mythos, logos, str. 138–162 | Vztah mezi filosofií a theologií jako filosofický problém, str. 163–188 | Věřit a myslit, str. 189–201 | Reflexe víry ve Starém zákoně, str. 202–217 | Víra jako „kosmický faktor“, str. 218–240 | Tzv. „historický“ Ježíš jako filosofický problém (Úvaha spíše metodologická), str. 241–250