Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 6   >    >>
records: 120
J. L. Hromádka and Philosophy
článek, anglicky, vznik: 1992
 • in: Communio viatorum 34, 1992, č. 1, str. 64–83
text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • J. L. Hromádka a filosofie

 • Člověk a nemoc II
  článek, česky, vznik: 1992
  • in: Protestant, 1992, č. 1, str. 12–13

  Blížící se chvíli nepovažuji za poslední
  článek, česky, vznik: 1992
  • in: Mosty, 1992, č. 30, str. 3

  Pravda a demokracie
  článek, česky, vznik: 1992 ◆ poznámka: upravená přednáška pro pražskou YMCA a Akademickou YMCA dne 26. 3. 1992
  • in: Křesťanská revue 59, 1992, č. 8, str. 174–177

  O významu a důležitosti idejí (národ a nacionalismy)
  přednáška, česky, vznik: 11. 5. 1992 ◆ poznámka: ThF, 11. 5. 92

  Zur Geschichte einer tschechischen Entwicklung nichtgriechischer Tradition der Wahrheitsauffassung
  | raw ◆ přednáška, německy, vznik: 1992 ◆ poznámka: Bonn ’92

  Poznámky ke koncepci filosofie na FF UK
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 1992

  K otázce založení meontologie a jeho důsledků pro revizi chápání jsoucího
  | raw ◆ fragment | přípravné poznámky | příspěvek, česky, vznik: 27. 1. 1992 ◆ poznámka: příspěvek na mezinárodní konferenci "Konec ontologie?" konanou v Brně 10.-12. 11. 1992 (pořadatel Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

  Filosofická theologie jako problém
  | raw ◆ fragment, česky, vznik: 23. 11. 1992

  Lidská práva a filosofie
  | raw ◆ fragment, česky, vznik: 7. 12. 1992

  Poznámky k situaci v ČSAV
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 1. 3. 1992

  Hegel a Patočka
  | raw ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1992/1993 ◆ poznámka: pro studenty FF UK

  Rádlovo myšlení v Útěše z filosofie
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 4. 1992 ◆ poznámka: pro vinohradský sbor ČCE
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Rádlovo myšlení v Útěše z filosofie

 • Reakce na recenzi Stanislava Sousedíka
  | raw ◆ polemika | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 5. 1992 ◆ poznámka: ad: Sousedík, Stanislav: "Meontologie L. Hejdánka. Pokus o kritický výklad" (Filosofický časopis 40, 1992, č. 3, str. - Diskuse, polemika)

  Pojetí pojmu a otázka konce filosofie
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 26. 9. 1992 ◆ poznámka: nedokončeno, nepublikováno

  Vznikla filosofie při zatmění?
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992?
  • in: Reflexe, 1992, č. 5–6, str. 12.1–2

  Pravda v demokracii
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992? ◆ poznámka: původně přednáška v Akademické Ymce 26. 3. 1992
  • in: Křesťanská revue 59, 1992, č. 6, str. 122–126

  Trest smrti
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 10. 1992 ◆ poznámka: Původně přednáška v Jilemnici 3. 10. 1992; následně předneseno pro studenty AVU v rámci cyklu "Vybrané kapitoly z filosofie".

  Nevydařená Sousedíkova kritika
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992?
  • in: Filosofický časopis, 1992, č. 4, str. 677–679

  Bonhoefferův program nenáboženské interpretace
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992
  • in: Souvislosti, 1992, č. 1, str. 128–131

  <<  <   1 / 6   >    >>
  records: 120